جدیدترین اخبار و مطالب

جام‌جم آنلاین - محاصره راه‌شیری با نوارهای رنگی هواتاب + عکس

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

صاحب‌اخبار –

امروزه دیدن هواتاب در جو به علت گسترش روزافزون آلودگی نوری بسیار دشوار هست. رنگ قرمز هواتاب از مولکولهای OH در ارتفاع ۸۷ کیلومتری از سطح زمین ناشی میشود. این مولکولها براثر تابش فرابنفش خورشید برانگیخته میشوند و تابش میکنند. این در حالی هست که نورهای نارنجی و سبزرنگ هواتاب حاصل برانگیختگی اتمهای سدیم و اکسیژن در ارتفاعات بالاتر جو هستند. اینجا دریاچه کلوک (Keluke) در چین هست.

نواری که از وسط آسمان عبور کرده، موسوم به نوار راه شیری هست و انبوه ستارههای کهکشان مارپیچی ما را نشان میدهد، بهگونهای که از زمین آن را از لبه مشاهده میکنیم.

در این عکس جزئیات تصویر دیجیتال کمی تشدید شده هست تا تفاوت رنگهای هواتاب بیشتر آشکار شود.

عکس: Xiaohan Wang

∎​