جدیدترین اخبار و مطالب

فارس - رسانه و محیط‌زیست؛ مقدمه‌ای بر ارتباطات زیست‌محیطی

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

صاحب‌اخبار –

چکیده

امروزه حوزه ارتباطات زیست­ محیطی به عنوان یکی از حوزه ­های مهم در ارتباطات توسعه شناخته می ­شود و از این رو توانسته هست توجه بسیاری از تحلیل­گران رسانه را به خودجلب کند تا درباره­ ی محیط­زیست و رابطه­ ی فردی و اجتماعی­مان با آن به تحقیق و تأمل بپردازند. در این مقاله، ضمن ارائه مقدماتی درباره توسعه پایدار و اهمیت و جایگاه محیط­زیست در آن، به ارتباطات توسعه می ­پردازیم و در ذیل آن معرفی تفصیلی ارتباطات زیست ­محیطی را آغاز می­ کنیم. پس از ارائه تعاریف، تاریخچه و ویژگی ­های این حوزه، موضوعات پژوهشی آن را معرفی کرده و نهایتاً با ورود به بحث ارتباط­ گری درباره محیط­ زیست، رابطه­ آن با رسانه را از نظر می­ گذرانیم. پیشنهاد موضوعات جدید در این حوزه به پژوهشگران ایرانی حوزه ارتباطات و مطالعات رسانه، بخش پایانی این مقاله را تشکیل می­دهد.

کلیدواژه ها: ارتباطات زیست‌محیطی؛ توسعه پایدار؛ ارتباطات توسعه؛ رسانه و محیط‌زیست

نویسندگان:

مهدی منتظر قائم: استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران.

 رضوانه عرفانی حسین پور: دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا، کانادا.( نویسنده مسئول)  

دو فصلنامه رسانه و فرهنگ – دوره ۶، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

∎​